Home page > Váleční veteráni/vojenští důchodci

Váleční veteráni/vojenští důchodci

Informace pro válečné veterány

Morální povinnost MO, potažmo celého státu je uchovat válečným veteránům kvalitu života na odpovídající úrovni s tím, že jim bude poskytnuta náležitá péče především v oblasti zdravotní a sociální. Někteří se aktivně zapojují do společenského života, důležitá jsou také vzájemná setkání při různých příležitostech, vzpomínkové či pietní akty.

Ministr obrany rozhodl vyhledávat sociálně potřebné válečné veterány a být s nimi trvale v kontaktu.

Definice:

Válečný veterán je občan ČR, který byl účastníkem boje za osvobození v letech 1939-1945 a je nositelem osvědčení podle § 1 odst. písm. a) až f) zák. č.255/1946 a splňuje podmínky pro vydání osvědčení podle zákona č.170/2002 Sb. - (v textu: „druhoválečný“ veterán).

Válečným veteránem je také občan ČR, který nepřetržitě alespoň po dobu 30 dnů jako příslušník armády konal službu v místě ozbrojeného konfliktu nebo službu v mírových operacích. Trval-li konflikt nebo mírová operace kratší dobu jak 30 dnů, nebo utrpěl-li příslušník armády v místě nasazení při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ním újmu na zdraví nebo vykonal mimořádně záslužný čin má se za to, že je podmínka časového trvání splněna. - (v textu: „novodobý“ veterán)

Bezplatná informační linka pro válečné veterány: 800 111 603

Více informací lze získat na internetové stránce: http://www.veterani.army.cz/

 

Péči o válečné veterány poskytuje také Československá obec legionářská v rámci projektu "Péče ČsOL o válečné veterány".

Kontakty na terénní pracovníky najdete pod následujícím odkazem: https://www.csol.cz/kontakty-na-pracovniky-projektu

 

Nahoru