Home page > Úřední deska

Úřední deska

ÚŘEDNÍ HODINY KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ BRNO:

PONDĚLÍ: 08.00 h. - 17.00 h.

STŘEDA:  08.00 h. - 17.00 h.

POLEDNÍ PŘESTÁVKA: 12.00 - 12.30 h.

 

VSTUP DO PROSTOR KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ BRNO JE MOŽNÝ POUZE S OCHRANOU ÚST A NOSU (RESPIRÁTOR).

K VYŘÍZENÍ VAŠÍ ZÁLEŽITOSTI UPŘEDNOSTNĚTE ELEKTRONICKÝ, PÍSEMNÝ ČI TELEFONICKÝ KONTAKT.

POKUD NELZE ZÁLEŽITOST VYŘÍDIT VÝŠE UVEDENÝMI ZPŮSOBY, KONTAKTUJTE PŘED VAŠÍ PŘÍPADNOU NÁVŠTĚVOU PROSÍM PŘEDEM VÁMI POŽADOVANÉHO PRACOVNÍKA A DOMLUVTE SI TERMÍN SCHŮZKY.

 

Přiznávání nejvyšší dosažené vojenské hodnosti

Dle zákona č. 332/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
platí následující ustanovení: „Voják, který byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona jmenován se svým souhlasem do nižší hodnosti, a jeho služební poměr již zanikl, může požádat příslušné krajské vojenské velitelství o přiznání nejvyšší hodnosti, kterou v průběhu služebního poměru dosáhl“. Účinnost zákona je k 1. 7. 2015.

Tzn., že osobě, které zanikl služební poměr před 1. 7. 2015 (a splňuje podmínky dle výše citovaného ustanovení zákona) si může požádat u příslušného krajského vojenského velitelství o navrácení nejvýše dosažené hodnosti.

Po provedené kontrole údajů z osobního spisu (popř. vyžádání informací z archívu) vydá ředitel KVV příslušný personální rozkaz, dále se hodnost zapíše do vojenské knížky a ISMP.

Osob, kterým služební poměr zanikl po 1. 7. 2015, se předchozí ustanovení netýká.

Nahoru