Home page > Aktuality > Zimní cvičení absolvovala Pěší rota AZ na Libavé

Zimní cvičení absolvovala Pěší rota AZ na Libavé

Pěší rota Aktivní zálohy při Krajském vojenském velitelství Brno pro své letošní zimní cvičení využila prostředí Vojenské újezdu Libavá. Od 6. do 16. března zde absolvovala vojenské cvičení zaměřené na výcvik jednotky do stupně četa.

Během celého cvičení prošli záložáci výcvikem, do kterého byla zakomponována zaměstnání z taktické, spojovací, topografické i řidičské přípravy. Cílem bylo zdokonalení služebně starších vojáků AZ a také sladění vojáků nových se svým družstvem a četou.  

Pro velitelský sbor bylo cvičení možností, jak se zdokonalit v řídícím a rozhodovacím procesu při velení jednotce, organizování a rížení jedotlivých zaměstnání a výcviku. Vysoké nároky tak byly kladeny i na velitele na nejnižším stupni družstvo, stejně jako na velitele čet.

Hlavní pozornost pak byla zaměřena na zvládnutí střeleb v nočním režimu, na které o dva dny později navázaly také bojové střelby družstev a čet.

Pravidelně jsou do výcviku aktivních záloh zařazovány nové prvky, tentokrát šlo o speciální tělesnou přípravu zaměřenou na seznámení se základy vojenského lezení.

Celých deset dnů proběhlo v režimu nepřetržitého vojenského výcviku, kdy si záložáci několikrát sáhli až na pomyslné dno svých sil. Svým odhodláním a snahou se zlepšovat však dokázali splnit všechny cíle, které byly před zahájením cvičení stanoveny.

 

Fotogalerie

Nahoru