Home page > Aktuality > Pietní shromáždění v Kounicových kolejích

Pietní shromáždění v Kounicových kolejích

Dne 22. června 2020 proběhlo v Kounicových kolejích pietní shromáždění k 78. výročí popravy sedmi československých důstojníků,  mezi kterými byli také brigádní generál Otakar Zahálka - poslední velitel Vojenské akademie v Hranicích (1939) a také plukovník in memoriam František Kopuletý, jehož jméno a odkaz nese Pěší rota AZ KVV Brno ve svém názvu.

Pietního shromáždění se zúčastnili vojáci pěší roty AZ KVV Brno, vojenský duchovní VÚ 3068 Prostějov npor. Mgr. Jaroslav Zoubek a ředitel Krajského vojenského velitelství Brno plukovník gšt. Ing. Radek Černý, MSS, který ve svém projevu zdůraznil nutnost si neustále připomínat podobná výročí, jaké bylo to, které si všichni zúčastnění připomněli v Kounicových kolejích.

Vážení vojáci, vážené vojákyně,

Kounicovy koleje jsou z národního pohledu v souvislosti
se 2. světovou válkou a nacistickou okupací tehdejšího Československa významným historickým místem. Bohužel, lidskými tragédiemi protknutým místem.

Ve vztahu k tomu, kdo všichni zde shromáždění jsme a jaké hodnoty společně reprezentujeme, považuji dnešní, byť symbolickou, pietní vzpomínku za velmi důležitou. Vyjadřujeme totiž úctu všem obětem nacistického bezpráví za jejich postoje a činy ve prospěch naší země. Přitom všichni jistě dobře víme, jak velmi obtížné je takovým lidem úctu, respekt a poděkování slovy vyjadřovat.

V každém případě jsou ale taková setkání možností uvědomit si, kdo jsme, o co usilujeme, zda bychom na místě našich předchůdců vůbec obstáli, co víme o naší národní historii a zda při našem jednání
a našich dnešních činech vzhlížíme i k tradicím a co cítíme k samotné tehdejší Československé republice i naší dnešní České republice.

Jedním z českých vlastenců a hrdinů, který byl právě tady, v Kounicových kolejích, nacisty také odsouzen a 21. června 1942 popraven, byl František Kopuletý, plukovník generálního štábu
in memoriam.

František Kopuletý, rodák z brněnských Židenic, spojil své jméno s armádou a službou vlasti od svých 18 let. Aktivní účastník
1. i 2. odboje, absolvent Vysoké školy válečné v Praze, obětavý voják, byl zatčen gestapem 8. října 1941 a vězněn zde v Kounicových kolejích. Jak jeho životní příběh skončil, již víte.

K tomu, aby jeho jméno nebylo zapomenuto, přispívá i naše pěší rota Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno, která nese
v čestném názvu jméno „plukovníka Františka Kopuletého“. Čestný název je vždy zavazující, měl by být i inspirující. V této souvislosti jsem přesvědčen, že pěší rota plukovníku Kopuletému ostudu nedělá
a věřím, že jeho jménu dostojí i v budoucnosti.

Vrátíme-li se k osudovému datu 21. června 1942, patří se vzpomenout jména dalších československých vojáků, členů Obrany národa, popravených ten den zde v Kounicových kolejích:

  • brigádní generál Otakar Zahálka, poslední velitel Vojenské akademie v Hranicích před okupací;
  • českoslovenští legionáři z východní fronty podplukovník Jan Valenta, podplukovník Adolf Matějů, podplukovník Antonín Brychta, major Stanislav Pergler;
  • a důstojník Československé armády štábní kapitán Otakar Hubík.

I jim věnujme naši dnešní vzpomínku.

Děkuji vám všem za pozornost.

 

Text a foto: kpt. Ing. Radim Zákoutský, KVV Brno

Fotogalerie

Nahoru