Home page > Aktuality > Město Boskovice spolu s KVV Brno ocenilo válečnou veteránku

Město Boskovice spolu s KVV Brno ocenilo válečnou veteránku

Paní Marie Henzlová z Boskovic převzala ve čtvrtek 22. 4. 2021 za účasti starosty města, senátorky Parlamentu České republiky a zástupců Krajského vojenského velitelství Brno a Československé obce legionářské, ocenění za účast v odboji během 2. světové války.

Ministerstvo obrany ČR a Československá obec legionářská se rozhodly při příležitosti 75. výročí osvobození Československa v roce 2020 udělit pamětní medaile legionářům a účastníkům odboje za 2. světové války. Vzhledem k přijatým protiepidemickým opatřením jsou ocenění předávána individuálně podle aktuálních možností.

Ve čtvrtek 22. dubna převzala ocenění paní Marie Henzlová z Boskovic, kterou doprovázel syn Petr Henzl.

Kapitán Emil Kamenský z Krajského vojenského velitelství Brno předal Marii Henzlové pamětní odznak k 75. výročí ukončení 2. světové války, který jí udělilo Ministerstvo obrany ČR. Starosta města Boskovice Jaroslav Dohnálek předal paní Henzlové Čestné uznání města Boskovice za odbojovou činnost během 2. světové války a Jan Kux z Československé obce legionářské předal Marii Henzlové pamětní odznak Vojenské nemocnice Brno. Paní senátorka Jaromíra Vítková poděkovala paní Henzlové za její statečnost a vykonané skutky.

Marie Henzlová se narodila 15. 10. 1930 v Bukové.

S rodiči a bratry bydlela v domě na konci vesnice, pravidelně se u nich scházeli partyzáni, několik z nich u Šveců pobývalo od června 1943 do jara 1944. Fungovala jako spojka, partyzánům do lesa nosila zásoby, oni chodili ke Švecům poslouchat rozhlas. Poté, co s sebou přivedli dva konfidenty, pozatýkalo 7. listopadu 1944 odbojovou skupinu a její podporovatele gestapo. Mezi zatčenými, jejichž počet do prosince vyšplhal na tři desítky, skončili i rodiče a oba bratři Marie Henzlové, sestra se švagrem utekli a schovávali se v Benešově. Gestapo vyrabovalo statek a tehdy čtrnáctiletá Marie se z něj musela vystěhovat.

Reportáž z předání ocenění můžete vidět zde:

https://www.boskovice.cz/marie-henzlova-prevzala-oceneni/d-41685/p1=30717

 

Text a foto: Jaroslav Parma, město Boskovice

Fotogalerie

Nahoru