Home page > Aktuality > Krajská vojenská velitelství v době koronaviru

Krajská vojenská velitelství v době koronaviru

Již více než rok je náš život ovlivněn přítomností „neviditelného nepřítele“ a bojem proti němu. Pandemická situace s sebou nese celou řadu omezení, která procházejí napříč celou společností, armádu nevyjímaje.

Také krajská vojenská velitelství pracují v „upraveném“ režimu. Jako vojenský správní úřad, který je kontaktním bodem pro veřejnost směrem k Armádě České republiky, musela krajská vojenská velitelství přijmout opatření také při ke kontaktu s veřejností. Naše práce byla z velké části založena na osobním setkávání, s civilní veřejností jsme kooperovali nejen v rámci vyřizování správní agendy během úředních dnů, ale také přímo v obcích a městech, kde jsme se pravidelně účastnili pracovních jednání, školení, besed a celé řady akcí pořádaných orgány státní správy nebo místní samosprávy. Toto všechno muselo za poslední více než rok ustoupit do pozadí a při jednáních převládla elektronická forma. Cesty po našem, v případě Krajského vojenského velitelství Brno (KVV Brno), Jihomoravském kraji se však nezastavily úplně. I nadále si snažíme připomínat například významná výročí spojená s naším regionem a přímo na pietních místech věnujeme tichou vzpomínku všem těm, kteří se v minulosti zasloužili o naši svobodu a demokracii.

V době koronaviru plní KVV Brno nejen úkoly spojené s jeho posláním jako úřadu státní správy, ale také jako zástupce teritoriálních sil v Jihomoravském kraji se znalostí místního prostředí a s navázanými pracovními kontakty se zástupci složek IZS, krajského i obecních úřadů. Od 2. března do 11. dubna tak mělo KVV Brno ve své podřízenosti několik stovek vojáků, kteří posílili Policii České republiky při plnění úkolů spojených s přijatým vládním opatřením k zamezení volného pohybu osob mezi okresy. Po celou tuto dobu byli nepřetržitě ve službě v rámci směnného provozu také příslušníci našeho krajského vojenského velitelství, kteří koordinovali nasazení sil a prostředků Armády České republiky. V rámci tohoto úkolu jsme zajišťovali také distribuci ochranných pomůcek (tzn. chirurgických roušek, respirátorů, osobních desinfekcí) nasazeným vojákům.

Úkoly spojené se zásobováním vojenských útvarů a zařízení na teritoriu Jihomoravského kraje plní KVV Brno také v souvislosti s povinným testováním zaměstnanců. Z centrálních skladů Armády České republiky tak již několik týdnů odebíráme antigenní testy, které následně přepravujeme, přerozdělujeme a distribuujeme všem armádním subjektům v Jihomoravském kraji. Nejedná se přitom o malá množství tohoto materiálu, v poslední dodávce jsme přepravili a k výdeji připravili více než 26.000 kusů antigenních testů. 

Mimořádná doba sebou nese také mimořádné úkoly. I přes ně se však nepřestáváme připravovat na období, kdy se omezení uvolní a naplno se rozjede např. výcvik aktivní zálohy, veškeré aktivity spojené s projektem „příprava občanů k obraně státu (POKOS)“ včetně školení pedagogických pracovníků nebo akce na veřejnosti. Těšíme se, až opět budeme oním kontaktním bodem i pro veškerá osobní setkávání a budeme moci Armádu České republiky reprezentovat přímo mezi občany i při jiných úkolech než jen těch spojených s bojem proti koronavirové epidemii.

Fotogalerie

Nahoru