Home page > Aktuality > Krajská vojenská velitelství – prodloužená ruka armády v regionech

Krajská vojenská velitelství – prodloužená ruka armády v regionech

Poslední týdny jsou pro celou společnost obdobím, kdy si často musíme odepřít věci pro nás do této doby zcela samozřejmé a naše činnost je tak ovlivněna okolnostmi, které jsme si ještě před pár měsíci nedovedli ani představit. Běžná každodenní rutina musela jít na chvíli stranou a přednost mají záležitosti, které jsou právě teď potřeba a aktuální.

Stejně to platí i pro Armádu České republiky, kde obvyklý služební či pracovní režim ustoupil poněkud do pozadí a namísto toho se armáda v posledních týdnech musela zhostit jednoho ze svých úkolů, který se za normální situace neplní úplně každý běžný den. Je jím pomoc a podpora složkám Integrovaného záchranného systému, ale také asistence orgánům státní správy, místní samosprávy i samotným obcím.

Každý den Armáda České republiky dokazuje, že se tohoto úkolu umí zhostit se stejným profesionálním nasazením, jako to dělá při plnění úkolů souvisejících s obranou našeho státu.

Stovky vojáků jsou tak v jednom okamžiku nasazeny a tisíce se jich již vystřídaly při činnosti na státních hranicích nebo plní úkoly v rámci mobilních odběrových týmů, pomáhají na krajských hygienických stanicích a jejich územních pracovištích, vojáci se na vybraných místech podíleli i na realizaci prevalenční studie nebo asistují v zařízeních sociálních služeb, a tak by se dalo pokračovat dále.

Aby se mohli plně soustředit jen na plnění svých úkolů, které navíc často vykonávají desítky či stovky kilometrů od svých domovských posádek, jsou tu krajská vojenská velitelství, která už od začátku nasazení armády v rámci opatření proti šíření koronaviru zajišťují podporu pro nasazené vojáky.

Krajská vojenská velitelství (KVV) jsou vojenským správním úřadem a ve svém územním obvodu vykonávají činnosti spojené se státní správou, ale současně také plní úkoly obrany státu. Jsou dislokována ve všech krajských městech a jejich hlavní devízou je tak především znalost místního prostředí. Ředitelé KVV jsou členy bezpečnostních rad jednotlivých krajů a jsou tak v pravidelném kontaktu s vedením složek IZS, představiteli kraje i místních samospráv.

V podmínkách Jihomoravského kraje má tak KVV Brno stabilně dva ze svých příslušníků vyčleněny a připravovány ve prospěch Stálé pracovní skupiny Krizového štábu kraje, svého zástupce má také v Epidemiologické komisi a cvičení v rámci krizového řízení se pravidelně účastní také příslušníci Pěší roty Aktivní zálohy při KVV Brno.

Proto, když bylo rozhodnuto o nasazení armády v rámci opatření souvisejících se zamezením šíření nového typu koronaviru, KVV Brno okamžitě začalo zajišťovat pro jednotky určené k působení v rámci Jihomoravského kraje ubytování a stravování. Během několika hodin tak ve spolupráci s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností obstarali ubytování v Břeclavi, Znojmě i Hodoníně, zároveň zajistili stravování cestou místních gastronomických zařízení a uzavřeli i příslušné smluvní vztahy s dodavateli zmíněných služeb. „Vše v těch okamžicích běželo, jak má“, ohlíží se zpětně ředitel KVV Brno plk. gšt. Radek Černý, a pokračuje: „klíčová se ukázala součinnost s místními samosprávami, funkční plán krizové připravenosti KVV, vyjednávací schopnosti vlastního personálu KVV i schopnost oslovených dodavatelů služeb zajistit služby hned počínaje následujícím dnem.“

Ubytování a stravování zajišťovalo KVV Brno i pro zdravotníky Armády České republiky provádějící odběry vzorků v rámci mobilních týmů a také pro ženisty, kteří zabezpečovali zázemí pro provádění testování reprezentačního vzorku obyvatel na dvou místech v Brně, nyní ale opakovaně působí ve prospěch odběrových týmů také jako místo redistribuce zdravotního i dalšího materiálu.

Od poloviny března jsou vojáci KVV Brno přítomni denně na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v rámci činnosti Stálé pracovní skupiny Krizového štábu. Zde se podílejí na přípravě podkladů pro jednání Krizového štábu a Bezpečnostní rady kraje, přispěli svým dílem také při rozdělování a distribuci zdravotnického materiálu do obcí a zdravotnických zařízení nebo k přepravě osob v rámci přípravy a realizace projektu tzv. Chytré karantény. KVV Brno se tak přímo podílí na krizovém řízení v rámci Jihomoravského kraje a v rámci svých možností a kompetencí pomáhá se zvládnutím všech opatření vyplývajících z vydaných nařízení vlády, případně jednotlivých ministerstev. Pro představitele místních samospráv je KVV Brno kontaktním bodem rezortu obrany a armády v kraji. „Naše krajské vojenské velitelství se dlouhodobě snaží vystupovat jako otevřená a kompetentní instituce a já věřím, že je to v každodenní praxi i vidět“, konstatoval ředitel KVV Brno.

I když krajská vojenská velitelství patří k těm menším vojenským zařízením v rámci Armády České republiky, je jejich úloha, především v kontaktu s „civilní“ veřejností, nezastupitelná. Svými znalostmi i profesními osobními vazbami v rámci vedení krajů i jednotlivých obcí a svojí každodenní prací a přítomností v regionu pomáhají budovat renomé rezortu obrany a Armády České republiky. Jak se to daří, vyjádřila při jednání s plk. gšt. Černým přesvědčivě Mgr. Eva Schmidová, ředitelka internátní Integrované střední školy v Hodoníně, kde jsou nasazení vojáci také v rámci kraje ubytováni: „Přes mou první přímou zkušenost s armádou vyjadřuji obdiv a respekt k tomu, jak bučovičtí vojáci i krajské vojenské velitelství přistupují ke svým úkolům, jak se chovají i jak vystupují vůči svému okolí.“

Fotogalerie

Nahoru