Home page > Aktuality > Brněnské aktivní zálohy střežili objekt kritické infrastruktury

Brněnské aktivní zálohy střežili objekt kritické infrastruktury

Ve dnech 23. – 26. října 2017 se v areálu energetického zařízení Sokolnice uskutečnilo cvičení Pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno a složek Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje „NODOS GUARDIAN SOKOLNICE 2017“.

 

Hlavním cílem cvičení bylo procvičit Pěší rotu Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno ve střežení a ochraně strategicky důležitého objektu před případným napadením za krizových situací a dále prověřit vzájemnou koordinaci s dalšími složkami Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. 

 

V rámci cvičení si téměř osm desítek vojáků procvičilo v reálných podmínkách nejen samotné střežení objektu a činnost na kontrolně - propouštěcím místě, včetně odražení útoku protivníka a zajištění první lékařské péče pro zraněné vojáky, ale také komplexní logistické zajištění, které je se střežením objektu tohoto typu spojené.

 

V rámci návštěvního dne vojenského cvičení „NODOS GUARDIAN SOKOLNICE 2017“ shlédlo dynamické ukázky šedesát pozvaných hostů, mezi kterými byli bezpečnostní ředitel ČEPS, a.s. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., předseda představenstva E. ON Distribuce, a.s. Ing. Zdeněk Bauer, ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje plk. Ing. Leoš Tržil, tajemnice Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje Mgr. Aneta Valoušková a plk. gšt. Ing. Petr Gajdoš ze Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany.

 

Poděkování vyjádřil řídící cvičení, ředitel Krajského vojenského velitelství Brno plukovník gšt. Ing. Radek Černý, MSS, společnostem ČEPS, a.s. a E.ON, a.s., za vstřícný přístup k přípravě i samotnému provedení tohoto cvičení. Ocenil také možnost cvičit v reálném prostoru takto strategicky důležitého objektu, a to i za cenu určitých provozních omezení, která ze cvičení pro dané společnosti vyplývala, což přinese další cenné zkušenosti pro celou jednotku Pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno i pro společnosti samotné.

 

Přítomní zástupci společností E.ON a ČEPS měli pro činnost cvičících vojáků jen slova chvály a shodně uvedli, že podobná cvičení mají pro zajištění bezpečnosti strategicky významných objektů obrovský význam.

 

Během cvičení navštívily vybudovanou vojenskou základnu v areálu energetického zařízení také děti ze Základní školy Sokolnice, které měly možnost shlédnout nejen statické ukázky vojenské a policejní výzbroje a výstroje, ale také dynamickou ukázku kontroly osob a vozidel na kontrolně – propouštěcím místě.

 

Dalšími účastníky cvičení byly, kromě Krajského vojenského velitelství Brno a jeho Pěší roty Aktivní zálohy, také partnerský 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice, Velitelství výcviku – Vojenská akademie Vyškov, 143. zásobovací prapor Lipník nad Bečvou a také jednotky Policie České republiky Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Český červený kříž Brno.

 

Autor: prap. Mgr. Emil Kamenský, KVV Brno

Foto: KVV Brno, Martina Sekaninová Grmolenská (E.ON)

Fotogalerie

Nahoru