Home page > Aktuality > 28. říjen 1918 - připomínka odkazu hrdinů

28. říjen 1918 - připomínka odkazu hrdinů

I v těchto nelehkých dnech, kdy je pozornost zaměřena především na boj s epidemií koronaviru, nesmíme, a Krajské vojenské velitelství Brno také nezapomíná, na významná výročí událostí, které položily základy našeho státu a naší společnosti, jak ji známe dnes.

Jednou z těchto událostí bylo založení samostatného Československa 28. října 1918. Nepřipomínáme si pouze tento politický akt, ale především odvahu našich předků, kteří se za samostatný stát přičinili na bojištích 1. světové války. Nezapomínáme na hrdiny a vlastence, Čechy a Slováky, kteří vstupovali do legií a bojovali za naši svobodu. Vzpomínáme také na Tomáše Garrigua Masaryka a další významné osobnosti, které dílo legionářů dokončily a vyhlásily samostatnou Československou republiku.

Výročí vzniku samostatného československého státu povzbuzovalo také bojovníky za 2. světové války a také dnes je pro nás vojáky významným pilířem, na kterém stavíme novodobé tradice Armády České republiky.

Stejně jako před více než stoletím se ukazuje i dnes, že naše společnost armádu potřebuje. Pandemie dokazuje, že role armády je důležitá nejen v úkolech obrany státu, ale také při pomoci obyvatelstvu zvládat boj s tímto "neviditelným soupeřem".

Ve sváteční den, 28. října, se tak zástupci Krajského vojenského velitelství Brno rozjeli po celém Jihomoravském kraji, aby na pietních místech věnovali květinu a tichou vzpomínku všem, díky nimž můžeme dnes žít ve svobodném státě.

Fotogalerie

Nahoru